Reglement

Algemene regels en voorwaarden lidmaatschap Stichting Jongeren Onder Elkaar Wanroij

Opgemaakt op 22-09-2018 te Wanroij

Auteurs: Daan Verbruggen & Erwin Centen

Met het aangaan van een lidmaatschap van Stichting JOE gaat men akkoord met de hieronderweergegeven regels en voorwaarden.

 

1. Lid worden:

1.1 Lid worden kan tot en met 4 weken na de informatieavond.

1.2 De lidmaatschapskosten voor zijn vastgesteld op € 30,00

1.3 De betaling dient binnen 14 dagen na de bevestiging van Stichting JOE voldaan te worden. Indien dit niet gebeurd vervalt de aanmelding.

1.4 Lidmaatschap is geldig voor 1 seizoen.

 

2. Open honk avonden:

2.1 Openingstijden zijn, tenzij anders aangegeven, van 19.30 tot 22.00 uur.

2.2 Het eerder of later verlaten van een open honk avond geschied op eigen risico.

2.3 De toegang tot het jeugdhonk is van 20.00 tot 21.30 gesloten, het is tijdens deze   tijden niet toegestaan het jeugdhonk tussen deze tijden te verlaten, dit ter voorkoming dat mensen gaan zwerven door het Wapen van Wanroij.

2.4 Tijdens open honk avonden is het niet verplicht om deel te nemen aan de

geplande activiteiten, er mag ook gebruik gemaakt worden van de andere

faciliteiten van het honk.

2.5 Er is ten aller tijde toezicht van de leiding in het jeugdhonk.

2.6 In overleg en afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat leden thuisgebracht

worden (zonder fiets).

 

3. Activiteiten:

3.1 Bekendmaking activiteiten

3.1.1 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt dit aangegeven in

het Wanroijs nieuws en op de website van het jeugdhonk.

3.2 Opgeven voor activiteiten

3.2.1 Opgeven kan tot 2 weken voor de activiteit tenzij anders

aangegeven.

3.2.2 Leden krijgen voorrang op niet leden indien de beschikbare

vervoersmiddelen vol zitten.

3.2.3 Opgeven gaat altijd via de website, indien dit niet lukt kunt u

contact opnemen met Daan Verbruggen.

3.2.4 Na aanmelding wordt de naam opgenomen in de aanmeldlijst op de website, indien u niet binnen enkele uren op deze lijst staat is de aanmelding niet goed aangekomen.

3.2.5 Aanmeldingen na de aanmeldingstermijn worden niet geaccepteerd.

3.3 Betaling van activiteiten

3.3.1 Betaling dient contact te geschieden bij aanvang van de

activiteit bij de leiding.

3.3.2 Indien mogelijk gepast betalen in een gesloten envelop met

naam van het lid.

3.4 Afmelden voor een activiteit

3.4.1 Afmelden kan telefonisch bij Erwin centen (06-52332476) tot maximaal 24 uur voor de start van de activiteit.

3.4.2 Indien er zich uitzonderlijke situaties voordoen kan afgeweken

worden van regel 3.4.1 in overleg met de leiding.

3.4.3 Indien men zich te laat afmeld of zich helemaal niet afmeld zullen

de kosten die wij gemaakt hebben in rekening gebracht worden

bij de betreffende persoon.

3.5 Algemene opmerkingen activiteiten

3.5.1 In het Wanroijs nieuws worden de aanvangstijden, geschatte

terugkomsttijden en kosten vermeld.

3.5.2 Indien de activiteit erg uitloopt zullen wij de leden vragen hun

ouders/verzorgers in te lichten.

3.5.3 Indien u zich toch ongerust zou maken kunt u altijd contact

opnemen met iemand van de leiding.

 

4. Algemene regels

4.1 Bezoekers van het jeugdhonk dienen ten aller tijde de aanwijzingen van de

leiding op te volgen.

4.2 Indien er door toedoen van leden schade veroorzaakt wordt of extra kosten

gemaakt moeten worden wordt dit verhaald op de betreffende persoon.

4.3 Roken is binnen het jeugdhonk niet toegestaan evenals het gebruik van alcohol.

4.4 Iedereen binnen het jeugdhonk wordt gerespecteerd en er wordt verwacht dat

men normaal met elkaar omgaat. Indien men zich hier niet aan houdt kunnen

maatregelen getroffen worden.

4.5 Indien er zich een situatie voordoet welke niet genoemd wordt in dit document

zal de leiding een beslissing nemen.

 

5. Leiding Jeugdhonk Wanroij

Daan Verbruggen (mobiel nummer: 06-47297721)

Erwin Centen (mobiel nummer: 06-52332476)

Teun Weren

Wessel Linders

Simone Derks

Evi van Dommelen

Pieter Nooijen